Nhóm máu của Anh hùng thời Tam Quốc Diễn Nghĩa

Người đầu tiên chúng ta cần bàn tới, đó chính là Lưu Bị, sử sách ghi lại Lưu Bị là người trầm tĩnh, ít nói, ít khi thể hiện tâm trạng ra mặt. Ông ấy là người có đức mạnh cao quý, chính vì thế nhiều người đến xin dưới trướng, thề chết trung thành. Ông ấy thuộc nhóm máu A.

like và share nếu thấy hay bạn nhé !
Previous
Next Post »
Thanks for your comment